بایگانی برچسب: s

به مناسب فرارسیدن فصل خلوت؛ یادداشت استاد پناهیان برای معتکفین؟

یادداشت استاد پناهیان برای معتکفین.

شاید جالب‌ترین و مشهورترین حکم شرعی در مورد اعتکاف این باشد که اگر کسی دو روز معتکف شود، اعتکاف روز سوم بر او «واجب» می‌شود.

ادامه خواندن به مناسب فرارسیدن فصل خلوت؛ یادداشت استاد پناهیان برای معتکفین؟