بایگانی برچسب: s

بزودی و برای اولین بار تلاوت کل قرآن با صدای یک دختر ضبط و توزیع می شود

برای عروسک هایش قرآن می‌خواند…

هنوز کودک است اما انگار تصمیم گرفته «کودکی» را زودتر فراموش کند یا که پشت سر بگذارد! حساب کنید از ۲۲ آبان ۸۵ که به دنیا آمد، تا امروز می‌شود ۹ سال و ۱۰ روز تمام. «حنانه خلفی» کمتر از پنج سال داشت که حفظ قرآن را شروع کرد. حالا حساب کنید چقدر فرصت «بچگی» کردن داشته است؟ پس توقع نداشته باشید اگر او را دیدید ،مثل بچه‌های هم سن و سالش از کارتون‌هایی که دوست دارد یا فیلم‌هایی که می‌بیند و بازی و سرگرمی‌های معمولی اش بگوید.

C17184F9D66092C7736486C8983AAEC4

ادامه خواندن بزودی و برای اولین بار تلاوت کل قرآن با صدای یک دختر ضبط و توزیع می شود